حفاظ استیل بالکن

استاندارد ارتفاع حفاظ استیل بالکن برای طبقات دوم به بعد در ساختمان 110 سانتیمتر است. نحو قرار گیری گارد ها باید به صورت افقی و یا عمودی در فواصل 12 تا 15 سانتیمتر باشد. حفاظ استیل بالکن برای طبقات اول ساختمان بهتر است از نوع حفاظ امنیتی استیل باشد زیرا در طبقات اول امکان ورود سارقان به ساختمان های که از حفاظ امنیتی استیل استفاده نکرده اند وجود دارد. آکات با داشتن گروهی خلاق و با تجربه از طراحان و تکنسین ها اقدام به تولید مجموعه ای از انواع حفاظ استیل بالکن در طرح هایی منحصر به فرد و زیبا نموده است.

حفاظ استیل بالکن
حفاظ استیل بالکن